måndag 16 mar 2015 kl 6:44

Välkommen till Vårårsmöte

Vårårsmötet hålls den 26 mars på Örebro Universitet

Vårårsmöte 26 mars kl. 18.30 på Örebro Universitet, Hörsal L2 Registrering från kl. 17.45

Årsmötet är golfklubbens högst beslutande organ och genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. På Vårårsmötet behandlas bl a verksamhetsberättelse, årsredovisning för senaste räkenskapsåret, styrelsens och klubbchefens ansvarsfrihet samt eventuella inkomna motioner.

Motioner ska vara klubben tillhanda senast 4 veckor innan mötet (26 febr)

Handlingar finns tillgängliga att ladda ner enligt stadgarna här på hemsidan 7 dagar innan mötet (19 mars). Årsredovisning (resultat- och balansräkning) finns att hämta i klubbhuset på Mosjö.


Varmt välkommen!
Styrelsen

Handlingar:

Föredragningslista PDF (pdf, 73.8 kB)
Verksamhetsberättelse 2014 PDF (pdf, 2.7 MB)
Styrelsens proposition om justering av Verksamhetsinriktning 2015-2017 PDF (pdf, 1009.1 kB)

Årsredovisning 2014 (resultat och balansräkning) finns att hämta i klubbhuset Mosjö från 19 mars.(Inga motioner har inkommit)