Artikelbild

Lokala Regler Gustavsviks 18-hålsbana

LOKALA REGLER (uppdaterade april 2018)

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

1..2 Markeringar
Följande markeringar gäller på banan.
Vit: out of bounds (Regel 27)
Gul: vattenhinder (Regel 26)
Röd: sidovattenhinder (Regel 26)
Blå: Mark Under Arbete (Regel 25)
Blå-vit: MUA spel förbjudet (Regel 25) Bilaga 1, del A, #2a
Orange: hindrande oflyttbara föremål (Regel 24-2)

2.1 Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).
Undantag:
a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

2.2 Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

2.3 Dräneringar
Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.

2.4 Avståndsmarkeringar
Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål enligt Regel 24-2

2.5 Skydd av unga träd identifierade med stödpinne eller band 
Om ett sådant träd, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b. Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

2.6 Stenmur — ej hindrande föremål
Muren vid green på hål 9 är en organisk del av banan. Regel 24-2 är inte tillämplig.

2.7 Avståndsmätare
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot Regel 14-3: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

2.8 Tävlingsregel
Områden där övning är tillåten Före en fastställd rond, eller ett särspel, på dag för en slagspelstävling är övning tillåten på Pay and Play banan.

2.9 Boll som oavsiktligt rubbas på green

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras. 

2.10 Modifiering av plikt för fel score på hål

Undantaget till Regel 6-6d ändras enligt följande: Undantag: Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, med det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Plikt för brott mot Lokala Regeln: Matchspel - förlust av hålet; Slagspel - två slag.

 


LOKALA BESTÄMMELSER

3.1 Bunkerkrattor
Bunkerkrattorna skall ligga i bunkern i spelriktningen. 

3.2 Sidovattenhinder hål 15, vänster sida
Sidovattenhindret omfattar allt vatten och all mark från sidovattenhindrets gräns mot spelfältet och till gränsen för out of bounds.

INFORMATION

Om tillfäliga Lokala Regler ska tillämpas så finns dessa uppsatta på klubbens anslagstavla.