Artikelbild

Lokala Regler Gustavsviks 18-hålsbana

LOKALA REGLER (uppdaterade april 2019)

1. Markeringar

Följande markeringar gäller på banan. Pinnar eller plattor.

Vit

Gul

Röd

Röda pinnar med grön topp

Blå

Blåa pinnar med grön topp

 

Definierar gränsen för out of bounds.

Definierar gränsen för gult pliktområde

Definierar gränsen för rött pliktområde.

Definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde.

 

Definierar gränsen för onormalt banförhållande.

Definierar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande

 

2. Interna Out of boundsgränser på hål 3 och hål 5, Regel 18

Interna markeringar av Out of Bounds finns vid det rödmarkerade pliktområdet till höger mellan hål 3 och hål 5. Out-markeringarna på hål 5:s spelfält gäller endast vid spel av hål 3 och vid spel av hål 5 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges. På samma sätt gäller Out-markeringarna på hål 3:s spelfält endast vid spel av hål 5 och vid spel av hål 3 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges.

Om bollen enligt ovan, vid spel av hål 3 respektive hål 5, landat på andra sidan pliktområdet och därefter spunnit tillbaka ner i pliktområdet gäller följande:

När bollen är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är, i pliktområdet och den uppskattade punkten där bollen senast skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till hålets gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan av pliktområdet, på samma avstånd från hålet, enligt modell för lokal regel 8B-2.1.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banana)

a. Mark under arbete (lättnad utan plikt)Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet ärmark under arbete. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.

b) Tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

Träd markerade med stödpinne.

Avståndsmarkeringar i form av pinnar som markerar avståndet till mitten av green.

c) Organiska föremål (lättnad med plikt)Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material på hål 5, 12 och 13 som är i sin avsedda placering

Stenmuren bakom green på hål 18

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av transportmedel

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5.Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)INFORMATION

Om tillfäliga Lokala Regler ska tillämpas så finns dessa uppsatta på klubbens anslagstavla.